Download Catalogus (NL)

Wat staat er in deze catalogus? Dit boek bevat foto's van meer dan 55 soorten die momenteel in teelt zijn. Enkele soorten zijn leverbaar vanaf 2025 en later. Park Amaryllis biedt gratis professionele hoge resolutie foto's van alle rassen aan, die u kunt gebruiken voor commerciële doeleinden. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Download Catalogus (UK)

What's in this catalog? This book contains photos of over 55 species currently under cultivation. Some species will be available from 2025 onwards. Park Amaryllis offers free professional high-resolution photos of all varieties, which you can use for commercial purposes. Contact us for more information.